Kongre Başkanı              : Prof.Dr. Ahmet ÇOLAK, KTÜ

Kongre Başkan Yardım. : Prof.Dr. Hasan ÖZDEMİR, Atatürk Üniversitesi

                                           Prof.Dr. Ali KILINÇ, Ege Üniversitesi

Kongre Sekreteri           : Dr. Öğr. Ü. Barbaros DİNÇER, RTE Üniversitesi

Kongre Koordinatörü   : Kimyager İkram CENGİZ, Kimyagerler Derneği Başkanı

 

Danışma Kurulu:

Prof.Dr. Azmi TELEFONCU, Ege Üniversitesi (Emekli)

Prof.Dr. Ö. İrfan KÜFREVİOĞLU, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Uğur SEZERMAN, Acıbadem Üniversitesi

Prof.Dr. Leman TARHAN, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr. Seyhan TÜKEL, Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr. Refiye YANARDAĞ, İstanbul Üniversitesi

 

Organizasyon Komitesi:

Prof.Dr. Öztekin ALGÜL, Mersin Üniversitesi

Prof.Dr. Fatma ARSLAN, Gazi Üniversitesi

Prof.Dr. Oktay ARSLAN, Balıkesir Üniversitesi

Prof.Dr. Faik A. AYAZ, KTÜ

Prof.Dr. Şükrü BEYDEMİR, Anadolu Üniversitesi

Prof.Dr. T. Abdulkadir ÇOBAN, Erzincan Üniversitesi

Prof.Dr. Mehmet DOĞRU, Dicle Üniversitesi

Prof.Dr. Sevgi KOLAYLI, KTÜ

Prof.Dr. Murat KÜÇÜK, KTÜ

Prof.Dr. Barbaros NALBANTOĞLU, YTÜ

Prof.Dr. Ayşe OGAN, Marmara Üniversitesi

Prof.Dr. Cenk SELÇUKİ, Ege Üniversitesi

Prof.Dr. Vedat TÜRKOĞLU, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof.Dr. M. Nalan TÜZMEN, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ, Düzce Üniversitesi

Prof.Dr. Nuray ULUSU, Koç Üniversitesi

Prof.Dr. Hülya YAĞAR, Trakya Üniversitesi

Prof.Dr. İsmet YILMAZ, İnönü Üniversitesi

Doç.Dr. Barış BİNAY, Gebze Teknik Üniversitesi

Doç.Dr. Harun BUDAK, Atatürk Üniversitesi

Doç.Dr. Aslıhan GÜNEL, Ahi Evran Üniversitesi

Doç.Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMED, İzmir Teknoloji Enstitüsü

Dr.Öğr.Ü. Şebnem EŞSİZ, Kadir Has Üniversitesi

 

Bilimsel Komite:

Prof.Dr. A. Osman BELDÜZ, KTÜ

Prof.Dr. Hakan BERMEK, İTÜ

Prof.Dr. Mahfuz ELMASTAŞ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Prof.Dr. Safiye SAĞ ERDEM, Marmara Üniversitesi

Prof.Dr. İlhami GÜLÇİN, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Türkan HALİLOĞLU, Boğaziçi Üniversites

Prof.Dr. İsmail KIRAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof.Dr. Henrik OSTER, Lübeck Üniversitesi

Prof.Dr. Gülay ÖZCENGİZ, ODTÜ

Prof.Dr. H. Nursevin ÖZTOP, Cumhuriyet Üniversitesi

Prof.Dr. Şule PEKYARDIMCI, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Reinhard STERNER, Regensburg Üniversitesi

Prof.Dr. Candan TAMERLER, Kansas Üniversitesi

Prof. Dr. Franz THEURING, Charite-Tıp Üniversitesi, Berlin

Prof.Dr. Suna TİMUR, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Nicholas J. TURNER, Manchester Üniversitesi

Prof. Dr. Pankaj VADGAMA, Londra Queen Mary Üniversitesi

Doç.Dr. Lokman UZUN, Hacettepe Üniversitesi

Dr.Öğr. Ü. Çağlar ELBÜKEN, Bilkent Üniversitesi

Y.Doç.Dr. Dina SCHENIDMAN, Kudüs Hebrew Üniversitesi

Dr. Lars GEFFERS, Lüksemburg Üniversitesi

Dr. Christof RAMPITSCH, Manitoba Üniversitesi

 

Yerel Organizasyon Komitesi:

Prof.Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA, KTÜ

Doç.Dr. Melike YILDIRIM AKATIN, KTÜ

Doç.Dr. Ali ALKAN, KTÜ

Doç.Dr. Funda KARTAL, Ege Üniversitesi

Doç.Dr. Yakup KOLCUOĞLU, KTÜ

Dr.Öğr.Ü. Serdar BURMAOĞLU, Erzincan Üniversitesi

Arş.Gör. Ramazan KALIN, Erzurum Teknik Üniversitesi

Elif AYAZOĞLU DEMİR, Doktora Öğrencisi, KTÜ