*Moleküler Biyokimya/ Biyomühendislik

Tarih

Saat

Salon

Öğretim Üyesi

Konu Başlığı

28.10.2018

16:00-18:00

Mimosa

Doç.Dr. Yakup KOLCUOĞLU

Nükleik Asitlerin Yapısı, Fonksiyonu ve Analizleri

29.10.2018

16:00-18:00

Mimosa

Doç.Dr. Melike YILDIRIM AKATIN

Rekombinanat DNA Teknolojileri ile Protein Üretimi

30.10.2018  

10:00-12:00   

Mimosa   

Prof.Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA   

Gen Klonlama ve DNA Analizinin Biyoteknolojik Uygulamaları

*Çalıştay dili Türkçedir. Çalıştay başlığı için katılımcı sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu konuyla ilgili çalıştay iptal edilecektir. 6 saatlik programın tamamına katılım sağlayan dinleyicilere sertifika verilecektir. Çalıştaya katılımı yapan kongre katılımcıları, çalıştay ücreti dekontunu ve çalıştay başlığını, kongre heyetine, 1 Ekim 2018 tarihine kadar kongre e-posta adresi (ebatcongress@yahoo.com) yoluyla bildirmelidirler.

 

- Nükleik Asitlerin Yapısı, Fonksiyonu ve Analizleri

1) Nükleotidler, nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonu

2) Nükleik asit analizleri

 • Spektrofotometrik analiz
 • Agaroz jel elektroforezi
 • Southern blotlama
 • Dizi analizi

3) DNA’nın çoğaltılması

 • Replikasyon
 • PCR

4) Gen ekspresyonunun regülasyonu

 

- Rekombinanat DNA Teknolojileri ile Protein Üretimi

1) Klonlama nedir ve çeşitleri

2) Gen klonlamada temel işlemler ve DNA kütüphanesinin oluşturulması

 • DNA izolasyonu ve saflaştırılması
 • Restriksiyon enzimleri ile kesim
 • Ligasyon
 • Transformasyon

 

- Gen Klonlama ve DNA Analizinin Biyoteknolojik Uygulamaları

1) Rekombinant protein üretimi

 • Prokaryotik hücrelerde üretim
 • Ökaryotik hücrelerde üretim

2) Tıp ve tarımdaki uygulamaları

 • Rekombinant farmasötiklerin üretimi
 • Hastalık gen analizi
 • Suçlu teşhisi
 • Akrabalık analizleri
 • Bitkilerde gen ekleme veya çıkarma

 

 

 

*Biyoinformatik

Tarih

Saat

Salon

Öğretim Üyesi

Konu Başlığı

28.10.2018

16:00-18:00

Magnolia

Prof.Dr. Uğur SEZERMAN

Gen Analizi ile Dizi Değişikliklerinin Etkisinin Belirlenmesi ve Tanı Koyma

29.10.2018

16:00-18:00

Magnolia

Prof.Dr. Cenk SELÇUKİ

Biyosistemlerde Moleküler Modelleme

30.10.2018  

10:00-12:00  

Magnolia   

Prof.Dr. Uğur SEZERMAN   

Gen Analizi ile Kişiye Özel Tedavi

*Çalıştay dili Türkçedir. Çalıştay başlığı için katılımcı sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu konuyla ilgili çalıştay iptal edilecektir. 6 saatlik programın tamamına katılım sağlayan dinleyicilere sertifika verilecektir. Çalıştaya katılımı yapan kongre katılımcıları, çalıştay ücreti dekontunu ve çalıştay başlığını, kongre heyetine, 1 Ekim 2018 tarihine kadar kongre e-posta adresi (ebatcongress@yahoo.com) yoluyla bildirmelidirler.​​​​​​​

 

- Gen Analizi ile Dizi Değişikliklerinin Etkisinin Belirlenmesi ve Tanı Koyma

1) Yeni nesil dizileme analizi adımları

2) Dizi varyasyonlarının belirlenmesi

3) Mutasyon ve/veya dizi değişikliklerinin etkisinin incelenmesi

4) Değişikliklerin önceliklendirilmesi ve kompleks hastalık ve nadir hastalıklarda tanıda kullanımı

 

- Biyosistemlerde Moleküler Modelleme

1) Moleküler modelleme yöntemlerine genel bir bakış

2) Model sistemler üzerinde örnekler

3) Mutasyon ve/veya dizi değişikliklerinin etkisinin incelenmesi

4) İlaç ön tasarımı

 

- Gen Analizi ile Kişiye Özel Tedavi

1) Omiks teknolojileri

2) Omiks verilerinin hastalık etiyolojisini belirlemede kullanım yöntemleri

3) Gen seti zenginleştirme yöntemleri (Gene Set Enrichment) ve hastalık ile ilgili yolakların belirlenmesi

4) Kişiye özel hastalık oluşum mekanizmalarının ve tedavi hedeflerinin belirlenmesi; Kanser ve nörolojik hastalık uygulamaları