Tam Metin Makale Sunumu Fırsatı


1. Kongre katılımcılarımızın sunduğu özet bildirimlerin bir kısmına yazarların isteği doğrultusunda SCI-Expanded indeksli Preparative Biochemistry and Biotechnology dergisinde (Taylor& Francis) tam metin makale sunum fırsatı sağlanmıştır.

2. Bunun için, dergi, kongremize özel bir sayı çıkaracaktır. Sunulan bildirinin genişletilmiş tam metin olarak basılmasını dileyen katılımcılar makalesiyle ile bilgileri içeren bir sayfalık A4 çıktısını (yaklaşıklıkla makalenin özeti, muhtemel makale başlığı ve yazarları ve makalenin türü (article, review, short communication)) kongre kayıt masasına kayıt sırasında (27 Ekim 2018) teslim etmelidir.

3. Kongre heyetince oluşturulan bir hakem komitesi bu şekilde teslim edilen makaleleri bir öndeğerlendirme sürecinden geçirecektir.

4. Uygunluğu tespit edilen makalelerin sorumlu yazarları dergiye elektronik sunum yapmaları hususunda (28 Aralık 2018 tarihine kadar), dergi editörü ise seçilen makalelerin yazarları, başlıkları ve metni konusunda bilgilendirilecektir.

5. Yazarlar dergiye kongre özel sayısı için sunum yaptıktan sonra makalelerin değerlendirilmesi süreci (yaklaşık 2 ay inceleme ve 2 ay da elektronik baskı süreci) dergi editörü tarafından yürütülecek ve kabul edilen makaleler yayımlanacaktır.

6. Önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir.

Makalelerin Kongre Hakem Kuruluna Sunulması Son Tarih      : 27 Ekim 2018

Makalelerin Dergiye Elektronik Ortamda Sunulması Son Tarih : 28 Aralık 2018

Makalelerin Değerlendirme Süreci Son Tarih                             : 23 Şubat 2019

Elektronik Basım için Son Tarih (DOI, Sayı ve Cilt No alınmış)  : 28 Nisan 2019